Underdog adviseert u over de creatieve producten die ontwikkeld worden door professionele kunstenaars (beeldvorming van bedrijf en product.) Tentoonstellingen (thema gericht op producten, kunst en vormgeving). Kunst in openbare ruimte en creatieve workshops voor teambuilding.- Het inschakelen van kunstenaars als creatieve denktank bij de verbetering/versterking van de beeldvorming in product en imago kan een bijzondere toevoeging geven aan uw bedrijf. Wij adviseren vrijblijvend.


Aan particulieren geven wij advies en verzorgen de uitvoering voor aankopen, collectieopbouw, opdrachten of inhuur van kunstwerken.


- Advisering en uitvoering voor tentoonstellingen en projecten gerelateerd aan kunst en vormgeving. Wij adviseren vrijblijvend. De vraagsteling van u als opdrachtgever is daarbij richting gevend voor verdere selecties.


- Advisering en uitvoering kunst openbare ruimte (gemeente- bedrijven – particulieren) Professionele opdrachtbegeleiding trajecten kunst in openbare ruimte.

In deze trajecten gaat het veelal om een juiste afstemming tussen het doel van de opdrachtgever en de belangen van betrokkenen ( bewoners) en de kunstenaar(s).- Advisering en uitvoering creatieve workshops (bedrijven en organisaties)

Workshop voor groepsprocessen uitgaande van individuele benadering en het kennismaken met diverse vormen van beeldtaal. De workshops zijn specifiek ontwikkeld om via het creatieve proces te werken aan teambuilding en persoonlijke ontwikkeling.


- Advisering fotosessies. Fotografie vanuit de invalshoek van de beeldende kunst –

persoonlijke aankleding van bedrijfsruimten en particuliere opdrachten.

Fotografie vanuit de beeldende kunst is bij uitstek een discipline die het mogelijk maakt om een totaal eigen gezicht te geven aan uw bedrijf of organisatie omdat de uniciteit van het bedrijf, locatie, gebouw, personeel steeds het vertrekpunt is.


- Advisering en uitvoering vormgeving en licht (bedrijven en particulieren)

Transformaties van ruimten in samenwerking met kunstenaars om deze een nieuwe functie te geven of de belevingswaarde te versterken. Realisatie en verhuur van lichtobjecten.


- In de Verhuur hebben wij verschillende mogelijkheden die afhankelijk van uw vraag

aangepast kunnen worden.